Zámery národných projektov

Centrálny koordinačný orgán zverejňuje v zmysle kapitoly 3.4.1 (Národné projekty), odsek 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov zoznam schválených a neschválených zámerov národných projektov.
 
Skočiť na hlavné menu