Informácia o implementácii EŠIFV tejto časti nášho portálu nájdete podrobnejšie informácie týkajúce sa vybraného spektra implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020. Na pravidelnej mesačnej báze takto môžete sledovať úspešnosť a pokrok nielen v oblasti čerpania, ale najmä v oblasti vyhlásenia výziev a vyzvaní a následného kontrahovania projektov podľa jednotlivých programov vyjadrenými v percentách.

Informácie o implementácii EŠIF
Zoznamy projektov

Skočiť na hlavné menu