Programy medziregionálnej spolupráce


espon_logo2-velke

ESPON 2020


Európska komisia schválila 12. februára 2015 program EPSON 2020 na programové obdobie 2014 – 2020.
 
Program ESPON 2020   48 678 851,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   41 377 023,- EUR
Národné finančné prostriedky     7 301 828,- EUR
 
Riadiaci orgán programu medziregionálnej spolupráce ESPON 2020 je Ministerstvo pre udržateľný rozvoj a infraštruktúru, Odbor územného plánovania a rozvoja (DATER), Divízia medzinárodných záležitostí Luxemburského veľkovojvodstva so sídlom v Luxemburgu.
Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu programu ESPON 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 


Interreg_Europe_logo_RGB

Interreg Europe

 
Európska komisia schválila 11. júna 2015 program Interreg Europe na programové obdobie 2014 – 2020.
 
Program Interreg Europe   426 309 618,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja    359 326 320,- EUR
Národné finančné prostriedky      66 983 298,- EUR
 
Riadiaci orgán programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe je Région Nord-Pas de Calais Francuzsko
Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu programu Interreg Europe v podmienkach Slovenskej republiky je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 URBACT III

Európska komisia schválila 12. decembra 2014 program URBACT III na programové obdobie 2014 – 2020.
Program URBACT III   96 324 550,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   74 301 909,- EUR
Národné finančné prostriedky   22 022 641,- EUR
 
Riadiaci orgán programu medziregionálnej spolupráce URBACT III je francúzsky Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).
Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu programu URBACT v podmienkach SR je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 
INTERACT+fund_EN_RGB copy
Interact III

Európska komisia schválila 13. augusta 2014 program Interact III na programové obdobie 2014 – 2020.
 
Program Interact III    46 344 229,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja    39 392 594,- EUR
Národné finančné prostriedky      6 951 635,- EUR
 
Riadiaci orgán programu medziregionálnej spolupráce Interact III je Bratislavský samosprávny kraj.
Orgán zodpovedný za prípravu a implementáciu programu Interact III v podmienkach SR je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
 
Skočiť na hlavné menu