Výzvy


Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok predstavuje základný metodický rámec, ktorým vyhlasovateľ výzvy definuje základné požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov na podporu aktivít jednotlivých projektov.
 
Výzva žiadateľovi o finančný príspevok poskytuje informácie napr.:
  • v ktorom období je možné predložiť ŽoNFP,
  • kto je oprávnený žiadateľ,
  • aké sú oprávnené miesta realizácie projektu,
  • aké sú oprávnené výdavky projektu,
  • aké sú oprávnené aktivity v rámci projektov,
  • a pod.
Každý vyhlasovateľ výzvy zverejňuje výzvu a jej podpornú dokumentáciu na svojom webovom sídle. 

Skočiť na hlavné menu