Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

logo_sk
 
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike vzniklo transformáciou Delegácie Európskej komisie, ku ktorej došlo vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004. Zastúpenie Európskej komisie je súčasťou tlačového a komunikačného servisu Európskej komisie, ktorý spadá pod Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu v Bruseli.

Úlohou zastúpenia je reprezentovať záujmy Európskej komisie na Slovensku. Pomocou médií poskytuje informácie o činnosti Komisie a politikách EÚ. Svojou činnosťou podnecuje diskusiu o politických záležitostiach EÚ v podmienkach členského štátu a informuje verejnosť o práci Európskej komisie, a to prostredníctvom rôznych sprievodných akcií, ako sú napríklad konferencie, verejné prednášky, súťaže a pod. Ďalšou činnosťou zastúpenia Európskej komisie je informovať Európsku komisiu o významných udalostiach v krajine.


Kontakty
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava

Telefón + 421 (2)54 43 17 18
Fax        + 421 (2)54 43 29 72

E-mail             info@europa.sk
                         comm-rep-sk@ec.europa.eu
Twitter            @ZEKvSR
Facebook       facebook.com/zekvsr
Instagram       @europa.sk
Youtube          Zastúpenie EK na Slovensku
 
Webové sídlo www.ec.europa.eu/slovakia/home_sk

 
Skočiť na hlavné menu