Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca 
Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Programy cezhraničnej spolupráce 550 781 854 €
Programy nadnárodnej spolupráce 468 505 709 €
Programy medziregionálnej spolupráce 514 397 846 €
Spolu: 1 533 685 409 €
Skočiť na hlavné menu