Pracovná skupina na prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027

Pracovná skupina bola vytvorená v auguste 2019 ako poradný, odborný a iniciačný orgán vedúceho úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblasť prípravy právneho rámca na poskytovanie príspevku z fondov Európskej únie v programovom období 2021-2027.

Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je využiť dlhodobé a rozsiahle odborné skúsenosti jej členov pri analýze právneho prostredia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 a prípravu nového právneho rámca na programové obdobie 2021-2027.

Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov:

  • ústredných orgánov štátnej správy,
  • regionálnej a miestnej samosprávy,
  • záujmových združení,
  • reprezentatívnych profesijných združení.

Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny

 


Skočiť na hlavné menu