Neschválené zámery národných projektov


Operačný program Ľudské zdroje

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Bezbariérová orientácia v systéme ochrany detí 29.03.2018
SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 4.7.2018
   
   
   

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Výskum a inovácie

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Integrovaný regionálny operačný program

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   

Operačný program Efektívna verejná správa

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

Posilnenie schopností NASES za účelom poskytovania kvalitných digitálnych služieb prostredníctvom ÚPVS 16.3.2018
Zefektívnenie systému centrálnej koordinácie plánovania a riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe 16.3.2018
Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a zapojených podriadených rezortných organizácií 4.6.2018
   
   

Operačný program Rybné hospodárstvo

Názov zámeru národného projektu

Dátum zverejnenia

   
   
   
   
   
Skočiť na hlavné menu