Zvolen: Areál LDM má byť zelenší, múzeum sa uchádza o podporu z eurofondov


Dátum: 18.10.2023

Obrázok k aktualite Zvolen: Areál LDM má byť zelenší, múzeum sa uchádza o podporu z eurofondov
Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene sa spolu s múzeom v maďarskom Szilvásvárade, zapojilo do cezhraničného europrojektu Lesníci pre zelené múzeá. Z eurofondov plánujú zrekonštruovať a rozvíjať lesnícke múzeá so zreteľom na zlepšenie zelenej infraštruktúry v dobe klimatickej zmeny.

Ako pre TASR uviedlo LDM, prínosom projektu je zdôraznenie riešení prospievajúcich k zmierneniu dosahov klimatickej zmeny na spoločnosť a šírenie povedomia o nutnosti hľadať postupy, ktoré pomôžu zvrátiť negatívne dosahy ničenia ekosystémov v minulých storočiach. "Partneri spravujú múzejné inštitúcie, ktoré viac či menej obklopuje prírodné prostredie. Múzeum vo Zvolene sídli v malom ostrovčeku nekultivovanej zelenej plochy uprostred mesta - výrazného tepelného ostrova. Projekt preto rieši zmiernenie jeho dosahov doplnením zelene, rozšírením jej plochy, podporou vodozádržných funkcií slúžiacich aj na ochladzovanie ovzdušia, úsporou energie a spája možnosť aktívneho oddychu a pohybu s informačno-kultúrnou funkciou," priblížilo projekt zvolenské múzeum. Všetky stavebné úpravy ako súčasť modernizácie múzea sú navrhnuté s ohľadom na použitie ekologických materiálov a zachovaním doteraz funkčnej zelene.

Pozitívne historické skúsenosti lesníkov, ktorí v minulosti pracovali v bývalej monarchii, budú stvárnené cez aktivity - výstavy, areál s pohybovými prvkami a učebňu lesnej pedagogiky. V rámci Lesníckeho múzea Aladára Zilahyho v Szilvásvárade bude predmetom projektu modernizácia budovy s cieľom zníženia energetickej náročnosti a energetických strát. Cezhraničnosť projektu podporia výmenné výstavy, fotosúťaž, výmenné exkurzie a spoločná konferencia. Partnermi pri podaní projektu sú Lesy SR ako zriaďovateľ LDM na slovenskej strane a Egerské lesy na maďarskej strane. Realizácia projektu je na slovenskej strane vyčíslená na vyše 911.617 eur, na strane maďarského partnera na 731.257 eur.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu