Zverejňovanie zákaziek nad 30 000 EUR a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - pre služby

« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Skočiť na hlavné menu