Zverejňovanie zákaziek nad 15 000 EUR a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP - pre tovary

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Skočiť na hlavné menu