ŽSR obnovia infraštruktúru v Dvoroch nad Žitavou za takmer 10 miliónov eur


Dátum: 20.04.2022

Obrázok k aktualite ŽSR obnovia infraštruktúru v Dvoroch nad Žitavou za takmer 10 miliónov eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zadali zákazku na rekonštrukciu výhybiek v železničnej stanici Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky za takmer 9,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) spoločnosti Skanska SK, a. s., Bratislava. Po vyhodnotení verejnej súťaže trvajúcej od októbra minulého roka s vybraným zhotoviteľom už uzavreli zmluvu o dielo. Vysúťažená zmluvná cena je oproti pôvodne odhadovanej hodnote zhruba 7,5 mil. eur bez dane vyššia o takmer 2,1 mil. eur, resp. o 27,6 percenta. Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania ponuky v tendri predložilo šesť uchádzačov, stavebné práce majú trvať 10 mesiacov.

Železničiari budú investíciu financovať s využitím zdrojov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. Stavba má charakter rekonštrukcie dopravnej cesty, jej cieľom je zlepšenie stavu infraštruktúry s použitím nových štandardných prvkov v sieti železníc. „Rekonštrukciou a doplnením infraštruktúry sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita železničnej dopravy a pohybu cestujúcich a verejnosti,“ uviedli ŽSR. Železničná stanica Dvory nad Žitavou leží na trati Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo v rámci európskeho železničného koridoru.

Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia ôsmich výhybiek a prípojných koľajových polí, vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku. Napríklad, zrekonštruujú železničné priecestie, priecestné zabezpečovacie zariadenia z 1. na 3. kategóriu, vybudujú nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu elektronické stavadlo a tiež nové traťové zabezpečovacie zariadenie tejto kategórie typu automatické hradlo bez oddielových návestidiel v medzistaničných úsekoch Pribeta - Dvory nad Žitavou a Dvory nad Žitavou - Nové Zámky.

Dvanásť známych subdodávateľov by malo zrealizovať takmer 80 percent zákazky v objeme 7,6 mil. eur bez DPH. Z toho najviac subdodávok pripadá na spoločnosti AŽD Praha, s.r.o., (4,15 mil. eur), Eltra, s.r.o., Košice (1,63 mil. eur) a DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (1,1 mil. eur).

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu