Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.


Dátum: 10.09.2021

Obrázok k aktualite Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.
Fagor Ederlan Slovensko_
Názov: Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s.
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zníženie emisného zaťaženia ovzdušia v okolí tlakovej zlievarne, ktorá je súčasťou uceleného priemyselného  areálu spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a. s. situovaného v katastrálnom území Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom. 
Spoločnosť vykonáva kompletný rozsah činností vo vysokotlakovom odlievaní, mechanickom obrábaní a montáži, ako aj v službách spojených s výrobou hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel, bielu techniku a údržbu odlievacieho i strihacieho náradia. V rámci projektu spoločnosť nainštalovala  desať odsávacích a odlučovacích zariadení, ktoré umiestnila nad tlakovými lismi hliníka pre zachytenie fugitívnych emisií, ich následnú organizáciu, prečistenie a vrátenie späť do ovzdušia. Realizáciou projektu spoločnosť prispela k zníženiu produkcie emisií až o viac ako 78 % (PM10 – 812,15 kg/rok, PM2,5  - 723,86 kg/rok). Prínosom projektu bolo zlepšenie kvality pracovného prostredia zamestatncov zlievarne a zníženie miery znečistenia ovzdušia na dotknutom území.
 
Prijímateľ:  Fagor Ederlan Slovensko, a. s.
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 430 131,30 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   786 572,22 EUR
Vlastné zdroje:   643 559,09 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2019 - 02/2021 (20 mesiacov)
Fagor Ederlan Slovensko_1
Skočiť na hlavné menu