Zmena č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2


Dátum: 08.11.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“. Zmena je účinná od 10.11.2022.
Konsolidovana_verzia_VYZ_16_zmena_9
Zmena_9_VYZ_16h
Zmena_9_VYZ_16

Skočiť na hlavné menu