Zmena č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2018-16


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2018-16

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.


Skočiť na hlavné menu