Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 10 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.


Skočiť na hlavné menu