Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 10 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ zverejneného dňa 12. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.


Skočiť na hlavné menu