Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 10 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 10 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.


Skočiť na hlavné menu