Zlaté Moravce: Mesto pripravuje realizáciu vodozádržných opatrení


Dátum: 26.01.2023

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce: Mesto pripravuje realizáciu vodozádržných opatrení
Mesto Zlaté Moravce pripravuje realizáciu vodozádržných opatrení v areáli mestského úradu. Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 142.414 eur. Po ukončení verejného obstarávania predstavuje cena za stavebné práce sumu 167.856 eur.

Podľa Miroslavy Kováčovej z mestského úradu od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok ceny stavebných materiálov a prác vzrástli, preto bude rozdiel finančných prostriedkov medzi nenávratným finančným príspevkom a skutočnými nákladmi hradený z rozpočtu mesta.

Projekt budovania vodozádržných opatrení spočíva vo výmene poškodenej asfalto-betónovej plochy za nový vodopriepustný povrch zo štrkovej plochy. V daždivom počasí dochádza k hromadeniu dažďových vôd na spevnenej ploche a nedochádza k jej vsakovaniu, keďže spevnená plocha je poprepadávaná a je nepriepustná. Súčasťou stavby bude aj napojenie existujúcich dažďových zvodov v areáli mestského úradu do existujúcej záchytnej retenčnej nádrže, ktorá bude využívaná na zavlažovanie priľahlého Parku Janka Kráľa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu