Žilina zrevitalizuje vnútrobloky a zlepší dostupnosť bývania pre ohrozené skupiny


Dátum: 26.04.2024

Obrázok k aktualite Žilina zrevitalizuje vnútrobloky a zlepší dostupnosť bývania pre ohrozené skupiny
Tri žilinské vnútrobloky čaká revitalizácia a mesto zrealizuje aj projekt na zabezpečenie dostupného bývania. V pláne je tiež obnova chodníkov s vodozádržnými systémami, ktoré pomôžu s ochladzovaním povrchov ciest a ich okolia. Návrhy odobrili poslanci na desiatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Počas utorkového rokovania Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci päť investičných projektov. Vnútrobloky na Lichardovej, Jarnej a Čajakovej ulici sa čoskoro dočkajú revitalizácie.

Okrem zvýšenia podielu zelene sa v spomenutých verených priestoroch osadia nové lavičky, smetné koše, stojany na bicykle či stojiská pre komunálny odpad. Mesto počíta aj s doplnením existujúceho verejného osvetlenia. „Súčasťou návrhu projektu pre vnútroblok na Jarnej ulici je detské ihrisko s hojdačkami, pieskoviskom, hracím domčekom či dokonca lezeckou stenou a trampolínou. V parku by mal byť vybudovaný mlatový bežecký chodník, ktorý je ekologickou alternatívou asfaltu a betónu,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne. Cena za realizáciu obnovy je vyčíslená na viac ako milión eur, pričom povinné spolufinancovanie mesta predstavuje 8 percent z tejto sumy. Vnútroblok na Lichardovej ulici doplnia nové pešie chodníky a pred školou vznikne nové zelené námestie. „Na súčasnom športovom ihrisku pribudnú workoutové prvky a priestor oživí aj petangové ihrisko. Povrch parkovacích plôch, ktorý doteraz tvorili asfaltové a betónové panely, bude v rámci zelených riešení nahradený zatrávňovacími eko tvárnicami,“ doplnil primátor.

Rozpočet stavby je stanovený na viac ako 979-tisíc eur. Revitalizácia sa podľa schváleného návrhu pripravuje aj pre verejný priestor na Čajakovej ulici na sídlisku Hliny IV. Okrem iného by sa mali obyvatelia dočkať aj nových parkovacích plôch. Ako sa uvádza v dokumente, v riešenom území sa momentálne nachádzajú dve stojiská s kapacitou osem parkovacích miest. Výsledkom zrealizovaného projektu má byť ich navýšenie na desať. Výška investície je približne 128-tisíc eur. Mestskí poslanci tiež schválili iniciatívu mesta zapojiť sa do výzvy, ktorej cieľom je zabezpečenie dostupného nájomného bývania v meste Žilina. Cenovo prijateľné, udržateľné a samostatné bývanie by malo byť k dispozícii napríklad pre ľudí bez domova, jednočlenné rodiny s deťmi, zdravotne znevýhodnených či ďalšie ohrozené skupiny obyvateľov. Projekt by odhadom mohol pomôcť až 20 rodinám ohrozeným stratou bývania. Jeho súčasťou je aj vykonávanie sociálnych intervencií a odbornej pomoci, vďaka ktorým sa vytvorí päť pracovných pozícií.

„Hodnota projektu je vyčíslená na 500-tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie predstavuje 85% z tejto sumy, pričom zvyšných 15% bude dofinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Mesto sa teda na projekte finančne podieľať nebude,“ vysvetlil žilinský primátor. Pomôcť mestu a obyvateľom lepšie zvládnuť klimatické zmeny sa samospráva snaží dlhodobo. Na utorkovom rokovaní odobrili poslanci ďalší významný projekt, ktorým chce v tomto úsilí pokračovať. Investovaním viac ako 466-tisíc eur do rekonštrukcie chodníkov, vytvorí mesto podmienky na vybudovanie vodozádržných systémov a na zvýšenie podielu zelene. „Tieto úpravy prinesú viaceré pozitíva. V lete sa chodníky a cesty prehrievajú a následne sa zohrieva aj okolie. Navrhnuté opatrenia pomôžu ochladzovať prostredie aj zachytávať alergény a nečistoty v ovzduší. Navyše, vysadené stromy v blízkosti budov zmierňujú prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú teplotné straty v budovách nižšie,“ uviedol Peter Fiabáne. Poslanci na svojom desiatom zasadnutí ocenili aj prácu Mestskej polície Žilina za rok 2023. V správe o činnosti sa okrem počtu zásahov či priestupkov dozvedeli aj čísla predstavujúce zachránené životy. Súčasťou rokovania bolo aj nariadenie o zmene názvov ulíc a ďalších verejných priestranstiev v meste Žilina.

Skočiť na hlavné menu