Žilina: DPMŽ zmodernizoval dispečerské pracovisko, vo vozidlách pribudli kamery


Dátum: 17.06.2023

Obrázok k aktualite Žilina: DPMŽ zmodernizoval dispečerské pracovisko, vo vozidlách pribudli kamery
Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) ukončil ďalšiu časť projektu informatizácie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Podľa hovorkyne mesta Zuzany Holienčíkovej sa zmodernizovalo dispečerské pracovisko a vo vozidlách pribudli nové kamery.

oplnila, že súčasťou zmodernizovanej dispečerskej sály sú špecializované pulty s modernými ergonomickými prvkami a zostavy informačno-komunikačných technológií na zobrazovanie informácií o vozidlách. "V riadiacom pracovisku je po novom aj veľkoplošná LCD stena. Poskytuje lepší prehľad o polohe jednotlivých spojov a situácií na križovatkách s kamerovým dohľadom," priblížila.

Kamerové systémy podľa hovorkyne mesta doplnili do 20 vozidiel MHD. "Obrazový výstup je zabezpečený na displej palubného počítača, čím sa vodičovi sprehľadní situácia v okolí vnútorného priestoru dverí. Zároveň ide o bezpečnostný prvok, ktorý v prípade mimoriadnych situácií umožní spätne získať prehľad o tom, čo sa v skutočnosti vo vozidle dialo pred, počas a po vzniku mimoriadnej udalosti," podotkla.

V ďalších 38 vozidlách MHD pribudlo automatické počítanie prepravených cestujúcich. "Systém zaeviduje počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich a zaznamená ich do vozidlového informačného systému. Pri následnej analýze údajov bude mať dopravca prehľad o tom, ako sa počas trasy vyvíja obsadenosť. Údaje neskôr poslúžia na efektívne plánovanie vozidiel s príslušnou kapacitou na jednotlivé spoje a linky," dodala Holienčíková. Ďalšia etapa projektu informatizácie MHD počíta s novými elektronickými zastávkovými panelmi. Cestujúcich budú informovať o čísle a smere linky či o príchode jednotlivých spojov.


"Každý panel bude vybavený prijímačom signálu z diaľkového ovládania nevidiacich alebo slabozrakých cestujúcich. Systém im následne 'prečíta' aktuálne zobrazené údaje na paneli a nevidiaci či slabozraký cestujúci získa informáciu o príchode linky. Každý panel bude obsahovať aj riadok pre správu dispečera v prípade nehôd či mimoriadnych udalostí," vysvetlil dopravno-prevádzkový riaditeľ DPMŽ Ján Šimko.

DPMŽ realizuje projekt informatizácie MHD vďaka spolufinancovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška nenávratného finančného príspevku je 906.404 eur, mesto Žilina sa na projekte spolupodieľa sumou 47.705 eur

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu