Železnice SR zadali zákazky na výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy Lamačská brána a Vrakuňa firme TSS Grade


Dátum: 04.04.2022

Obrázok k aktualite Železnice SR zadali zákazky na výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy Lamačská brána a Vrakuňa firme TSS Grade

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zadali zákazky na výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy Lamačská brána a Vrakuňa v hlavnom meste spoločnosti TSS Grade, a. s., Bratislava. Obe investície spolu za takmer dvanásť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sú oproti pôvodným predpokladom drahšie, financované budú s využitím prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu. Železničiari s vybraným zhotoviteľom už podpísali zmluvy o dielo, zverejnené v centrálnom registri.
11-LAMACSKA-BRANA01_od Bory mall

Súčasťou prvého projektu za 7,8 mil. eur bez DPH je vybudovanie železničnej zastávky na úseku Devínska Nová Ves - Lamač, protihlukovej steny, osvetlenia, prístreškov, bezbariérových prístreškov, bezbariérových prístupov a napojenie na mestskú hromadnú dopravu na predĺženú Saratovskú ulicu v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Predpokladaná cena zákazky vo verejnej súťaži bola zhruba 6,4 mil. eur bez DPH.
14-LAMACSKA-BRANA04-vychod-z-podchodu

Projekt výstavby terminálu Vrakuňa v rovnomennej mestskej časti hlavného mesta za 3,9 mil. eur bez DPH je zameraný na zriadenie železničnej zastávky na trati Bratislava - Komárno, ktorá zabezpečí bezproblémový prestup medzi vlakom a mestskou hromadnou dopravou. Pôvodná odhadovaná hodnota tejto zákazky vo verejnom obstarávaní bola približne 2,8 mil. eur bez DPH.
15-LAMACSKA-BRANA05-nastupisko

Tieto investície zahŕňajú vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov, realizáciu stavebných prác, súvisiacu inžiniersku činnosť počas realizácie stavby a tiež vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.
vrakuna1

vrakuna2
Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu