Zdravotnícke zariadenia v Lehniciach a Győri uzavreli cezhraničný projekt


Dátum: 03.03.2022

Obrázok k aktualite Zdravotnícke zariadenia v Lehniciach a Győri uzavreli cezhraničný projekt
Záverečná konferencia účastníkov cezhraničného projektu zdravotníckych zariadení v Lehniciach pri Dunajskej Strede a v maďarskom Győri uzavrela projekt, ktorého hlavným cieľom bola výmena  skúseností a metód v rehabilitačnej liečbe. Vďaka nemu mohli byť zakúpené rehabilitačné zariadenia, ktoré budú využívať pri rehabilitačnej liečbe pacientov, informovala o tom projektová manažérka Alexandra Magulák.

Zdravotnícke zariadenie Vitalita n. o. Lehnice a nemocnica Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház aj vďaka podpore z projektu medziinštitucionálnej spolupráce môžu zlepšovať kvalitu liečby pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Projekt bol podporený z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, celkový rozpočet bol 399.357 eur. Lehniciam bolo z toho určených 219.777 eur. Pre pacientov boli zakúpené viaceré prístrojové zariadenia a vytvorená rehabilitačná telocvičňa.

„V záverečnej reči Ágnes Nánási z úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron vyzvala partnerov, aby sa zapojili do nového programovacieho obdobia so spoločným projektom,“ informovala Magulák.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu