Zborov: Nová materská škola v obci prijme od septembra takmer 120 detí


Dátum: 20.08.2022

Obrázok k aktualite Zborov: Nová materská škola v obci prijme od septembra takmer 120 detí
Takmer 120 detí prijme od septembra nová materská škola v Zborove neďaleko Bardejova. Obec ju postavila za rok a aktuálne finišuje s dokončovacími prácami. Pôvodná budova už nepostačovala na počet detí.

"Cieľom projektu bolo zvýšiť kapacitu našej existujúcej materskej školy, ktorá v starej budove mala efektívnu kapacitu 85 detí. Po novom, keď predškolská dochádzka je povinná, všetky päťročné deti musia chodiť povinne do škôlky. Vznikol nám kapacitný problém, ktorý sme vyriešili postavením novej budovy, ktorá má kapacitu 160 detí a osem tried," uviedol pre TASR starosta obce Ján Šurkala.

Od septembra otvoria šesť tried, ktoré bude navštevovať takmer 120 detí. "Ostane nám ešte rezerva dvoch tried. Demograficky to tak máme zmapované, že nám postačí na najbližšie obdobie niekoľkých desiatok rokov, čiže máme tento problém vyriešený," skonštatoval Šurkala.

Ako povedal, v minulosti boli nútení z kapacitných dôvodov neprijať niekoľko detí mladších ako päť rokov. "Tento problém by narastal do budúcna. V populačnom ročníku máme približne 70 detí. Pri starej kapacite 85 by sme mohli prijať iba 15 detí, ktoré nie sú 'prípravkári'. Po novom tento problém úplne odpadol, pretože keď potrebujeme zvyšovať počty, tak jednoducho otvoríme ďalšiu triedu a je to vyriešené," priblížil Šurkala.

Budova je koncepčne riešená ako materská škola. Pôvodná bola postavená po prvej svetovej vojne a slúžila ako meštianska škola. "Nová škôlka má aj hygienické a priestorové parametre lepšie. Spotreba budovy, čo sa týka nárokov na vykurovanie alebo energie, by mala byť rádovo nižšia oproti starej. Ďalšia výhoda je, že nová škôlka sa nachádza v areáli spojenej školy, čiže vznikne jeden celok, kde sa nachádza základná škola, základná umelecká škola, centrum voľného času, komunitné centrum a teraz po novom už aj materská škola," vysvetlil starosta.

Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 1,8 milióna eur. "Z toho budova stála 1,2 milióna eur a zvyšok išiel na zariadenie budovy, ako aj vonkajšie úpravy vrátane herných prvkov. Financie sme získali z operačného programu Ľudské zdroje, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR. Na projekte sme sa podieľali piatimi percentami, desiatimi štát a zvyšok bol zo spomenutého operačného programu," dodal Šurkala.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu