Záverečná konferencia Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020


Dátum: 12.09.2023

Obrázok k aktualite Záverečná konferencia Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020
Záverečná konferencia Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020 sa uskutoční v utorok 12. septembra v priestoroch hotela Saffron na Radlinského 27 v Bratislave.

Príchod médií je plánovaný na 9.30 h. Konferenciu otvorí ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Následne sa bude od 10.20 do 11.00 h konať panelová diskusia na tému: Zhodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje a predstavenie zámerov Programu Slovensko na roky 2021-2027 pre cieľ politiky súdržnosti EÚ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv)

Účastníci panelovej diskusie: - Juraj Káčer, štátny tajomník MPSVR SR - Slavomír Partila, štátny tajomník MŠVVaŠ SR - Václav Štěrba, zástupca Európskej komisie za DG Employment - Viliam Michalovič, generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ na MPSVR SR - Richard Švirk, generálny riaditeľ Sekcie európskych programov ÚSVRK
Skočiť na hlavné menu