Záujemcovia sa môžu uchádzať o nové eurozdroje vo výzvach zatiaľ za 1,3 miliardy eur


Dátum: 28.10.2023

Obrázok k aktualite Záujemcovia sa môžu uchádzať o nové eurozdroje vo výzvach zatiaľ za 1,3 miliardy eur

Pre využívanie nových eurofondov v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 je vyhlásených zatiaľ 25 výziev vo výške približne 1,3 miliardy eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) o tom informovalo s tým, že budú pribúdať ďalšie výzvy. Slovensko má v novom programovom období zo zdrojov Európskej únie k dispozícii 12,6 miliardy eur.

Monitorovací výbor pre Program Slovensko už aj s účasťou novovymenovaného ministra investícií Richarda Rašiho na svojom šiestom zasadnutí najnovšie schválil hodnotiace a výberové kritériá vo výške takmer 274 miliónov eur pre opatrenia v rôznych oblastiach. Ide o podporu výskumu v zdravotníctve, budovania inteligentných miest a regiónov, digitálnej pripojiteľnosti, ako aj výskumu a inovácií s presahom na aplikáciu v praxi či zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov. Tým sa podľa ministerstva investícií otvorili dvere k vyhláseniu výziev v týchto oblastiach.

Minister Raši vyzdvihol potrebu silného partnerstva so všetkými partnermi aj koordináciu s Plánom obnovy a odolnosti. Vyjadril plnú podporu pre mechanizmus integrovaných územných investícií, kde majú rozhodovacie právo a zodpovednosť za výber a implementáciu projektov územní partneri.

„Eurofondy pre nás znamenajú nielen finančné investície, ale predovšetkým akceleráciu nášho hospodárskeho rastu a sociálneho rozvoja. Sme svedkami ich pozitívneho dopadu na naše územie, a som presvedčený, že spolu so zodpovedným prístupom a vedúcou úlohou v regiónoch budeme pokračovať v podpore udržateľného rozvoja,“ uviedol Raši.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu