Základná škola na Plickovej v Rači je skolaudovaná.


Dátum: 28.06.2023

Obrázok k aktualite Základná škola na Plickovej v Rači je skolaudovaná.
Mestská časť Bratislava-Rača má v rukách už právoplatné koaludačné rozhodnutie na rekonštrukciu základnej školy na Plickovej ulici. Dlhé roky opustená a chátrajúca budova základnej školy tak od septembra 2023 ožije a po pätnástich rokoch sa do nej vrátia žiaci.

„Doručením kolaudácie sa skončil príbeh, ktorý sa začal vo februári 2019. Vtedy málokto veril, že sa v Rači ešte obnoví škola na Plickovej. Bol to veľmi náročný projekt, pretože aktuálne na Slovensku sa stavia alebo rekonštruuje minimum verejných budov v hodnote nad 5 miliónov eur,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován. Samotná kolaudácia trvala približne 5 mesiacov, z toho 3 a pol mesiaca kolaudácia vodných stavieb ako je kanalizácia a vodovod.

„V Bratislavskom kraji každoročne pribudne 8 000 obyvateľov. Za desať rokov je to taký počet, akoby v regióne vyrástla nová Žilina alebo nová Banská Bystrica. Je to nesmierna záťaž na infraštruktúru kraja – na cesty, sociálne služby, školstvo či životné prostredie. Aj toto je jednou z príčin, prečo ešte donedávna chýbalo v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9 000 miest. Preto som rád, že sa nám v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podarilo získať pre základné školy v kraji vyše 60 miliónov eur, z ktorých pokryjeme viac ako polovicu chýbajúcich kapacít.


Jednou zo škôl, ktoré vďaka spolupráci štátu, župy a mestskej časti získajú nové miesta, je Rača,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Základná škola na Plickovej ulici bola pôvodne otvorená v roku 1972. Budova postupom času výrazne schátrala a keďže nespĺňala ani elementárne podmienky na výučbu, v roku 2007 bola vyradená zo siete škôl. V roku 2008 bola zatvorená. V ďalších rokoch sa technický stav budovy ešte viac zhoršil, počet obyvateľov Rače narastal a z nedostatku miest pre školákov sa stal naozaj vážny problém. Vďaka príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa škola v Rači nielenže opäť vráti na školskú mapu, ale bude z nej špičková moderná vzdelávacia inštitúcia s 25 triedami a 10 špecializovanými učebňami. K dispozícii bude aj jedáleň a kuchyňa. Škola bude mať tiež dve nové telocvične s vybavením a tančiareň. Kapacita školy postačuje pre 600 žiakov.


„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na kolaudácií a samozrejme aj na celom projekte. Išlo o veľmi náročný projekt, o ktorom by som vedel napísať veľmi hrubú knihu. Veľa sme sa na ňom celý náš tím naučili. Ďakujem aj spoločnostiam Pantograph a Kami profit za veľmi profesionálnu spoluprácu – preskákali sme si rôzny vlny korony, infláciu, nedostatok materiálu, vojnu na Ukrajine, rôzne nástrahy veľkej stavby,“ doplnil starosta Rače.


Celý projekt ZŠ Plickova samozrejme ešte pokračuje vonkajšími areálmi, ktoré sa začnú robiť v lete. Škola sa 4.9.2023 opäť otvorí pre žiačky a žiakov, učiteľov a učiteľky, a všetkých zamestnancov školy. Zhodou okolností rovnako 4. 9. sa škola otvárala aj v roku 1972. Mestská časť Bratislava-Rača ešte pripravuje moderný vonkajší športový areál, menšie prestrešené pódium, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, stolný tenis, živý šach a preliezky. V rámci exteriérového vyučovania sa bude pri škole pestovať vinič a budú tiež vybudované vyvýšené záhony a skleník. Pribudne aj priestor pre oddych a exteriérové aktivity ako sú parkové plochy, zeleň a zóna určená pre širokú verejnosť.

Skočiť na hlavné menu