Z nových eurofondov prídu ďalšie milióny aj do Bratislavského kraja: Mestá a obce sa môžu zapojiť do viacerých výziev


Dátum: 04.04.2024

Obrázok k aktualite Z nových eurofondov prídu ďalšie milióny aj do Bratislavského kraja: Mestá a obce sa môžu zapojiť do viacerých výziev
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši a štátny tajomník Michal Kaliňák sa dnes v Rohožníku stretli s komunálnymi lídrami z okresov Malacky a Pezinok. Rezortné regionálne dni sú súčasťou záväzku nového vedenia rezortu zapájať mestá, obce a kraje do diskusie o investíciách a načúvať ich hlasom.


„Plníme sľuby tak, ako sme pred voľbami povedali a to, že nebudeme vládnuť z Bratislavy. Našou filozofiou je, aby ste nemuseli vy chodiť na ministerstvá, ale aby sme my chodili za vami. Zaviazali sme sa, že nebudeme prijímať žiadne rozhodnutia bez diskusie, preto komunikujeme o všetkých pripravovaných zmenách s vami, miestnymi lídrami. Jednou z najaktuálnejších je nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý minulý týždeň schválila vláda a bude o ňom rokovať Národná rada SR,“ uviedol na začiatku stretnutia minister Raši a dodal, že tento zákon výrazne rozviaže starostom a primátorom ruky, zrýchli realizáciu projektov aj čerpanie eurofondov.


V Bratislavskom kraji sa realizovalo 1040 projektov z rôznych operačných programov v hodnote vyše 1 miliardy eur. Konkrétne v okrese Malacky bolo podporených 153 projektov za takmer 105 miliónov eur. V rámci dobiehajúceho Integrovaného regionálneho operačného programu to bolo 78 projektov v sume za vyše 35 milióna eur, z toho bolo zrekonštruovaných až 26 materských a základných škôl. Ministerstvu investícií pod vedením Richarda Rašiho sa podarilo naštartovať spiaci Program Slovensko, kým od roku 2021 do konca októbra 2023 bolo vyhlásených 36 výziev, od nástupu nového ministra to bolo ďalších 72 a žiadatelia už môžu žiadať o podporu projektov v objeme takmer 3,5 mld. eur. Z nových eurofondov prídu do Bratislavského samosprávneho kraja ďalšie milióny, o ktorých použití si bude rozhodovať región sám.

„Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme cca 6,3 mld. eur, z čoho až 1,9 mld. eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii samospráv,“ priblížil štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák. Aktuálne MIRRI SR posudzuje návrhy 11 výziev v hodnote 541 miliónov eur. Obce a mestá sa budú môcť v rámci posudzovaných výziev zapojiť napríklad do výzvy, z ktorej budú podporené projekty zamerané na výstavbu a modernizáciu tratí dráhovej dopravy, obnovu mobilných prostriedkov a vozidiel regionálnej dopravy či doplnenie siete centier zdravotnej starostlivosti, čím sa zlepší prístup občanov k službám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Z už vyhlásených výziev sa obce a mestá z Bratislavského kraja môžu zapojiť do výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách s alokáciou takmer 69 miliónov eur či do výzvy Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva. Bratislavský kraj je rovnako ako ostatné kraje podporovaný aj cez programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. V tomto regióne bolo spolu podporených 52 slovenských prijímateľov v rámci 44 projektov za takmer 23 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu