Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v týchto dňoch vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Cieľom je skvalitnenie životného prostredia v sídlach. Na projekty v tejto oblasti pôjde takmer 70 miliónov eur.

„Nedávno nám začal štvrtý rok nového programového obdobia Programu Slovensko. Predchádzajúce vlády z neho vyčerpali rovnú nulu a za necelé tri roky nevyhlásili ani len výzvy, ktoré si naplánovali. Pre nás je dôležité, aby sa eurofondy využívali čo najlepšie, preto naplno rozbiehame vyhlasovanie výziev. Keďže nám veľmi záleží na tom, v akom životnom prostredí žijú ľudia v regiónoch, smeruje výzva, ktorú sme v uplynulých dňoch vyhlásili, práve do tejto oblasti, uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.
 
Z výzvy, ktorá bola spracovaná v úzkej spolupráci s regiónmi, bude podporená tvorba parčíkov či zelených námestí v mestách a obciach, peších zón alebo kvetinových záhonov. Financie možno použiť aj na obnovenie vnútroblokov sídlisk, zelené strechy aj zelené steny, revitalizáciu mestských lesov a lesoparkov, ako aj na tvorbu malých jazierok, umelých mokradí, fontán, rybníkov či na ďalšie projekty využívajúce prvky zelenej a modrej infraštruktúry.
 
O nenávratný finančný príspevok môžu žiadať obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj školy, občianske združenia a ďalšie organizácie. Jeden žiadateľ môže žiadať príspevok aj na viac projektov. „Výzva je otvorená, to znamená, že žiadosti o nenávratný finančný prostriedok bude možné predkladať až do vyčerpania financií určených na výzvu,“ priblížil Raši.
Maximálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená. Celkové oprávnené výdavky však musia byť vyššie ako 201 tisíc eur. „K oprávneným výdavkom patrí aj projektová dokumentácia, ktorú je potrebné predložiť,“ pripomenul minister.
Výzva je zverejnená na webovej stránke TU . Nájdete tam tiež informáciu o aktuálnej disponibilnej výške finančných prostriedkov, ako aj ďalšie aktuálne informácie súvisiace s výzvou.

„Táto výzva je nastavená výlučne na potreby samospráv. V polovici roku 2022 trpelo nedostatkom vody na Slovensku 90 percent územia. Za dekádu spôsobili povodne škodu vo výške jednej miliardy eur. Výzva preto pomáha obciam a mestám, aby účinne spolupracovali s prírodou. Opatrenia, ktoré sú nastavené, prispievajú k ochrane majetku, k znižovaniu hlučnosti aj prašnosti a majú aj  pozitívne estetické funkcie,“ doplnil štátny tajomník Michal Kaliňák.

Program Slovensko s celkovým objemom 13-miliárd eur predstavuje zásadnú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie. Na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti je vyčlenených najviac peňazí, až 4,2 miliardy eur.

Skočiť na hlavné menu