Z hodnotenia programu Horizont 2020 vyplýva, že investície do výskumu a inovácií EÚ sa vo veľkej miere oplatia


Dátum: 30.01.2024

Obrázok k aktualite Z hodnotenia programu Horizont 2020 vyplýva, že investície do výskumu a inovácií EÚ sa vo veľkej miere oplatia
Horizont 2020, program EÚ pre výskum a inovácie, ktorý prebiehal od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd eur, významne prispel k budovaniu spoločnosti a hospodárstva EÚ založeného na znalostiach a inováciách a bol prínosom pre Európanov ďaleko nad rámec toho, čo by sa mohlo dosiahnuť na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Umožnenie rýchlej reakcie na vypuknutie nákazy COVID-19, epidémie eboly a zika a rozhodujúci príspevok v oblasti klimatológie sú len niekoľkými príkladmi hmatateľného vplyvu programu Horizont 2020. Každé euro v nákladoch spojených s programom v konečnom dôsledku prinesie občanom EÚ do roku 2040 prínos vo výške päť eur, čo dokazuje vysokú hodnotu investícií do výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť.  
 
Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu