Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR


Dátum: 18.01.2023

Obrázok k aktualite Výzvu pre poľnohospodárov navyšujeme o 106 miliónov EUR
Projektová výzva na obstaranie poľnohospodárskej techniky a stavieb z podopatrenia 4.1 sa navyšuje zo 110 miliónov EUR na 216,8 miliónov EUR. Agrorezort tak bude môcť podporiť viac poľnohospodárskych projektov, ktoré prispejú k technologickej modernizácii slovenského poľnohospodárstva. 

,,Potom, ako sa nám koncom minulého roka podarilo navýšiť prostriedky na projekty potravinárov, sme robili všetko pre to, aby sme z európskych zdrojov Programu rozvoja vidieka navýšili aj projektovú výzvu pre poľnohospodárov. Keďže v rámci výzvy bolo predložených 1955 projektov, vďaka týmto peniazom bude možné podporiť oveľa viac projektov našich poľnohospodárov, čím prispejeme k zníženiu investičného dlhu,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Poľnohospodári mohli svoje projekty s dôrazom na investície do živočíšnej výroby prihlasovať od 31.3.2022 do 30.6.2022. Navýšenie finančných prostriedkov sa týka všetkých oblastí výzvy:

1.Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)
2.Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári
3.Živočíšna výroba (ŽV)
4.Živočíšna výroba - malí poľnohospodári
5.Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby
6.Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR
7.Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR

Navýšenie prostriedkov v podopatrení 4.1 nespôsobí zdržanie pri vyplácaní projektových peňazí: ,,PPA vyhodnocuje prihlásené projekty priebežne, po aktuálnom navýšení alokácie začneme úspešným žiadateľom posielať rozhodnutia o schválení. Následne budeme podpisovať zmluvy   počas prvého a druhého štvrťroku 2023 a posielanie peňazí predpokladáme od polovice roka 2023,“ ozrejmil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Na zjednodušenie a stransparentnenie nákupu poľnohospodárskej techniky pripravil agrorezort Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, vďaka ktorému sa odbúralo zdĺhavé obstarávanie. Pre žiadateľov je k dispozícii tzv. kalkulačka, ktorá  je sprístupnená na webom sídle PPA a pomáha pri zostavovaní rozpočtu projektu.

Na PPA je aktuálne otvorená ešte jedna výzva z podopatrenia 4.1 v hodnote 50 miliónov EUR. Táto výzva je určená prevažne na investície do technológií pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, napr.: investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, atď... Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk. V rámci výzvy je vyčlenená samostatná alokácia pre high tech investície, v ktorej sa podporujú investície na nákup autonómnych robotov, robotiky v chove hospodárskych zvierat, inteligentných senzorov, digitálnych balíčkov pre poľnohospodársku techniku, dronov a ďalších technológií, ktoré by mali výraznou mierou prispieť k zvýšeniu technologickej úrovne a modernizácii v sektore. Poľnohospodári môžu svoje žiadosti podávať až do 6.4.2023.


Skočiť na hlavné menu