Výzva pre hodnotiteľov schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Spoločný technický sekretariát Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Úradom vlády Maďarska ako Riadiacim orgánom programu a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu otvárajú Výzvu pre hodnotiteľov s cieľom identifikovať a vybrať kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ktorí budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU. Celé znenie výzvy nájdete na stránke www.skhu.eu, resp. na nasledovných odkazoch:

http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-assessors-for-b-light-scheme-projects

http://www.skhu.eu/palyazati-felhivasok/szakertoi-felhivas-a-b-light-projektek-ertekelesere

http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-pre-hodnotitelov-schemy-b-light

Skočiť na hlavné menu