Výzva na vyjadrenie záujmu na výber finančných sprostredkovateľov pre finančné nástroje odpadového hospodárstva a podpory obnoviteľných zdrojov energie


Dátum: 25.07.2016

SZRB Asset Management, a.s., ako správca fondu Slovak Investment Holding, a.s. (SIH), týmto oznamuje uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu na výber finančných sprostredkovateľov, ktorým budú pridelené finančné prostriedky zo SIH na implementáciu finančných nástrojov odpadového hospodárstva a podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Podrobné informácie o podmienkach týkajúcich sa výziev, lehoty na predloženie vyjadrenia záujmu, kritériá výberu, ako aj pokyny pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania vyjadrení záujmu, sú uvedené na webovom sídle: www.szrbam.sk.
 
Identifikačné číslo výzvy: ESIF-01/2016.
 


Adresa výzvy: http://www.szrbam.sk/sk/blog/vyhlasenie-vyzvy-c-esif-01-2016 Skočiť na hlavné menu