Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP zameraných na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (MH)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro-, malých a stredných podnikov  (ďalej aj „MSP“) v rámci prioritnej osí:

 

  • PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v oblasti realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP.

Dátum vyhlásenia výzvy: 24.02.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP zameraných na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa ŽoNFP zameraných na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu