Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na decentralizovanú podporu - podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Bližšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch: Výzva na výber OH (pdf, 456 kB) , prílohy (zip, 112 kB)

Skočiť na hlavné menu