Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“), si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktuálne vyhlásenú Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov (pre prioritné osi PO9 a PO10 v rámci OP II).

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Účelom výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v oblasti podpory sieťovania podnikov.

Viac informácií o predmetnej výzve nájdete TU:


Skočiť na hlavné menu