VÝZVA NA VÝBER ODBORNÝCH HODN OTITEĽOV PRE HODNOTENIE ŢIADOSTÍ O NFP FINANCOVANÝCH Z PROSTRIEDKOV ESF
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 01.03.2017 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje. Prílohy k výzve sú dostupné tu.


Skočiť na hlavné menu