Výzva na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi č.7 OP ĽZ - Technická pomoc
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje Výzvu na výber interných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi č.7 OP Ľudské zdroje - Technická pomoc. Prílohy k výzve sú dostupné tu.
Skočiť na hlavné menu