Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2022-94 (ZIP, 10.83 MB)
 

Skočiť na hlavné menu