Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 (zip, 8.88 Mb, 9x)
Skočiť na hlavné menu