Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC11-2021-76 (zip, 10.36 Mb, 6x)
Skočiť na hlavné menu