Výzva na odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 5
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Bližšie informácie nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu