Výzva na odborných hodnotiteľov - odpady a nelegálne skládky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. apríla 2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky.

Bližšie informácie TU.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo ZOZNAM často kladených otázok k verejnému obstarávaniu.
 


Skočiť na hlavné menu