Výzva č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi 7
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra) dňa 24.3.2017 zverejnilo výzvu č. 1/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra. 
 
Výzva je zverejnená na webstránkach:
 
Termín uzavretia výzvy je 20.04.2017.


Link
Skočiť na hlavné menu