Využívanie eurofondov a regionálny rozvoj budú od septembra previazané


Dátum: 28.06.2023

Obrázok k aktualite Využívanie eurofondov a regionálny rozvoj budú od septembra previazané
Čerpanie európskych štrukturálnych fondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené. Od 1. septembra to umožní nastaviť nedopytový mechanizmus implementácie integrovaných územných investícií v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Zvýšiť sa má aj miera v súčasnosti nízkej schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy. Počíta s tým vládna novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú v stredu poslanci schválili. Zmeny v zákone majú zabezpečiť efektívnejšie využitie zdrojov z európskych fondov s prihliadnutím na územné potreby.

Novela upravuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja, cieľom je implementácia mimo dopytového výberu projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií vychádzajúcich z integrovaných územných stratégií. Obe rady predstavujú participatívne územné fórum, združujúce relevantných aktérov z prostredia územnej samosprávy, štátnej správy a súkromného a občianskeho sektora.

Zároveň bud možné navýšenie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu, ak táto zmena nemá vplyv na zmenu podmienok poskytnutia dotácie. V záujme urýchlenia kontrolných procesov novela precizuje spôsob výkonu finančnej kontroly poskytnutej dotácie ministerstvom.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu