Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite - zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú transformáciu uzavrieme v najbližších dňoch


Dátum: 18.10.2023

Obrázok k aktualite Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite - zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú transformáciu uzavrieme v najbližších dňoch
Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite
- zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú transformáciu uzavrieme v najbližších dňoch
 
 
 Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe napreduje. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu na národný projekt Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline. Výzva v objeme 56,1 miliónov z Fondu na spravodlivú transformáciu je určená pre prijímateľa, ktorý projekt dlhodobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geotermálnych vrtov. Po komunikácii s prijímateľom a partnerom MIRRI SR očakáva, že v najbližších dňoch predložia na základe vyhlásenej výzvy žiadosť na posúdenie, čo otvorí cestu k ďalšiemu kroku, ktorým je podpis zmluvy a začiatok realizácie ešte v tomto roku. Projekt od roku 2026 zabezpečí ekologické a stabilné vykurovanie pre štvrtinu košických domácností a môže dosiahnuť zníženie emisií CO2 až o 50 000 ton ročne.
 
„Projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, ktorý do Košíc prinesie ekologické teplo, rýchlo napreduje. Týmto projektom sa zaoberám už dva roky a som rád, že v auguste vláda aj komisia pri monitorovacom výbore schválili osvedčenie o významnej investícii a teraz sa výsledky našej niekoľkoročnej práce stávajú realitou. Po podpise zmluvy s prijímateľmi eurofondovej podpory je jeho realizácia čoraz bližšie,“ uviedol minister investícií Peter Balík. Zdôraznil, že MIRRI SR pripravuje projekt na podporu využitia geotermálneho potenciálu v Košickom kraji už takmer dva roky v spolupráci s ďalšími partnermi.
 
Na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spravodlivú transformáciu pre územie Košického kraja vyčlenených 56,1 milióna eur. Celkové náklady projektu sa odhadujú na takmer 88 miliónov eur.
 
„Projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska od dovozu fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte energetickej aj klimatickej krízy. Využívanie domácich alternatívnych zdrojov energie je okrem našej energetickej sebestačnosti veľmi dôležité aj pre odberateľov, domácnosti, ktorým garantuje stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“ dodal minister Balík.
 
Vďaka geotermálnemu zdroju, ktorý má potenciál byť najväčším na Slovensku, by mohol celkový podiel obnoviteľnej energie na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 % a pokryť spotrebu tepla pre 171 000 odberateľov. Projekt pritom vytvára do budúcnosti základné predpoklady pre to, aby polovica celkovej výroby tepla pre druhé najväčšie mesto Slovenska pochádzala z geotermálnej energie. Úplným vylúčením spaľovania uhlia a znížením spotreby zemného plynu v teplárni sa môže dosiahnuť zníženie emisií CO2  až o 50 000 ton ročne. Projekt počíta aj s následným využitím zvyškového tepla na poľnohospodárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-kilometrovej trasy teplovodu, od lokality pri obci Ďurkov až do Košíc.
 
Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa podporí výstavba geotermálneho strediska a 15-kilometrového horúcovodného napájača. Spustenie dodávky geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach v objeme 65 GWh ročne sa očakáva od začiatku roka 2026. V roku 2030 by mala stúpnuť až na 175 GWh s potenciálnym výhľadom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035.
 
Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko a slúži na pomoc transformujúcim sa regiónom pri prechode k zelenšej ekonomike. Z celkovej sumy 441 miliónov eur ide takmer 159 miliónov do oprávnených okresov v rámci Košického kraja, viac ako 56 miliónov do oprávnených okresov v Banskobystrickom kraji a takmer 226 miliónov na hornú Nitru.
 
Skočiť na hlavné menu