Výsadba stromov vo Vojčianskom ramene Dunaja je výsledkom spoločného environmentálneho úsilia


Dátum: 17.04.2024

Obrázok k aktualite Výsadba stromov vo Vojčianskom ramene Dunaja je výsledkom spoločného environmentálneho úsilia
V pondelok 15. apríla zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov na Slovensku v spolupráci s ochranárskym združením BROZ, výsadbu nových stromov v oblasti Vojčianskeho ramena Dunaja, ktoré je chránenou oblasťou NATURA 2000 a spadá do projektu LIFE – Living Rivers (živé rieky).

Podujatie, v rámci ktorého účastníci vysadili 30 čerešní s cieľom chrániť pôdu a pomôcť voľne žijúcim zvieratám, je súčasťou prebiehajúcich snáh o zlepšenie miestneho ekosystému. Výsadbu stromov koordinovalo ochranárske združenie BROZ a uskutočnila sa na brehu nedávno zrevitalizovaného Vojčianskeho ramena. Vysadené boli čerešne vtáčie, pôvodné druhy na Podunajsku, ktoré budú dôležitou potravinovou zložkou pre opeľovače a vtáky.
 
Skočiť na hlavné menu