Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/942 z 30. mája 2016 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2015 - [502.17 kB]

Skočiť na hlavné menu