Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže riešiť hlavné výzvy EÚ


Dátum: 02.02.2024

Obrázok k aktualite Vôbec prvá revízia dlhodobého rozpočtu EÚ pomôže riešiť hlavné výzvy EÚ
Európska komisia víta historickú dohodu Európskej rady o vôbec prvej revízii stropov viacročného finančného rámca. Dohoda Rady potvrdzuje všetky priority návrhu Komisie a pokrýva 80 % požadovaného financovania. Toto posilnenie umožní EÚ pokračovať v plnení spoločných priorít, z čoho budú mať prospech ľudia v Únii aj mimo nej. Revízia sa bude financovať prostredníctvom kombinácie nových zdrojov a presunov v rámci rozpočtu EÚ. To umožní EÚ pokračovať v plnení najnaliehavejších priorít a zároveň minimalizovať vplyv na vnútroštátne rozpočty.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu