Vláda zavádza opatrenia na kontrolu zákonnosti operácií financovaných z eurofondov určených pre agrosektor


Dátum: 12.04.2023

Obrázok k aktualite Vláda zavádza opatrenia na kontrolu zákonnosti operácií financovaných z eurofondov určených pre agrosektor
Od polovice apríla sa zavedú opatrenia na kontrolu zákonnosti a správnosti operácií financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to aj na úrovni prijímateľov. Súčasťou týchto opatrení budú aj systémy potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom, ich odhaľovania a zaisťovania ich nápravy. Vyplýva to z nariadenia, ktoré schválila vláda.

„Nevyhnutnou súčasťou je uplatňovanie primeraného a účinného zníženia platieb, ak sa kontrolou zistí neplnenie podmienok oprávnenosti alebo iných povinnosti týkajúcich sa podmienok poskytnutia podpory, pričom sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie a úmyselnosť zisteného neplnenia podmienok oprávnenosti," uviedol rezort pôdohospodárstva. Vládou schválené nariadenie má zabezpečiť právnu istotu a ochranu práv poľnohospodárov a zaručiť bezproblémové a efektívne fungovanie podpory vo forme priamych platieb.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu